AWT Service

Services

 Home / Services
Car Booking Management

เว็บไซต์พร้อมระบบบริหารจัดการธุรกิจรถเช่าสามารถจองรถแบบ Real Time พร้อมรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

Payment Gateway

ระบบรับชำระเงินออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่าน สามารถตัดบัตรเครดิตลูกค้าได้โดยตรง

E-commerce Management

เว็บไซต์พร้อมระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าแบบ Real Time และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ได้ทันที

Booking Management

เว็บไซต์พร้อมระบบบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมที่พัก สามารถรับจองห้องพักแบบ Real Time พร้อมรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

Development software for business

บริการพัฒนาซอรฟ์แวร์สำหรับใช้ในองค์กร ที่มีความต้องการเฉพาะทาง

Co-Branding

เราพร้อมจะนำพา Brand ของท่านไปจับมือกับพันธมิตร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท่านคาดหวัง

Co-Promotion

ได้ลูกค้าใหม่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ดีกว่ามีทำโปรโมชั่นแล้ว ไม่เกิดการซื้อซ้ำ

Friend Get Friend

จะดีแค่ไหนหากผู้คนรอบๆ จะแนะนำคนรู้จัก มาใช้บริการธุรกิจของคุณได้ เพื่อนย่อมอยากแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กัน

CRM

ระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างสรรค์สายสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรของท่านกับผู้บริโภค ทั้งผู้ที่เป็นลูกค้าในปัจจุบันและกลุ่มผู้คาดหวัง